Familienbericht (family report / familiegegevens)
Johannes Fridericus Laag
* ??? 30.1.1784
+ 16.5.1855 in Nieuwland/NL
Bemerkungen:(notes / informatie)
Rufname: Johann

[Heiratet in Schiedam 24.07.1814, Acte Nro. 33 mit Anna Kroon aus Schiedam]
getauft: 30 JAN 1784 in Erkeln
RK
Taufpaten: Joannes Drühe et Elis. Herzog {Joannes Drühe =??; Elis Hertzog = Stiefschwester der Vater}
zur Taufe: [30mo Jan. Eltern: Franciscus Laag et Gertrud Giefers]
zum Tod: [Op heden den achttienden Mei Achtienhonderrdvierenveertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Nieuwland E.A. verschenen Adrianus Oosterman, oud zesentwintig Jaren, van beroep Brandersknegt, wonende te Schiedam, en Cornelis van den Burg, oud tweeendertig Jaren, van beroep Brandersknegt, mede wonende te Schiedam, welke ons hebben verklaard, dat op den zestienden Mei dezes Jaars des namiddags te twee uren, in het woonhuis staande in de Gemeente nummero acht is overleden Johannes Loog, oud eenenzesig Jaren, zonder beroep, weduwnaar van Johanna Maria Kroone, wonende alhier, zijnde geboren te Pottenburg, zoon van Hannis Loog en Maria Geverse. door een der aangevers, en ons is onderteekend, verklarende de Aangever Cornelis van den Burg, niet te kunnen schrijven]
Beruf: Brennersknecht
Ehegatten (spouses / partner) Kinder (children / kinderen)
Ehegatte:
( spouse
partner)

* ???
+ ???
oo
Keine Kinder gefunden!
(No children found!
Geen kinderen!)
Eltern (parents / ouders) Geschwister (siblings / broers en zusters)
Vater:
(father
vader)
Joannes Franciscus Wilhelmus Laach
* 29.8.1763
+ 11.5.1827 in Schiedam/NL
Keine Geschwister gefunden!
(No siblings found!
Geen broers en zusters)
Mutter:
(mother
moder)
Anna Maria Getrud Gieffers
* 8.4.1760
+ ???

Quellen:(sources)

[*] TBE
[+] Gemeinde Archiv Schiedam

Namenliste / list of surnames / lijst van familienamen Burglesum - Das Wohnzimmer Bremens database administration: juling@lesum.de
Dieses ist die 23136. Abfrage dieser Datenbank!