Familienbericht (family report / familiegegevens)
Hermannus Franciscus Laag
* ??? 29.10.1786
+ 24.12.1849 in Schiedam/NL
Bemerkungen:(notes / informatie)
Rufname: Hermann

[Heiratet in Schiedam 01.02.1818, Acte Nro. 6 Clara Elisabeth Soethof aus Bekum]
getauft: 29 OCT 1786 in Erkeln
RK
Taufpaten: Hermannus Rabbe {Gro▀vater von Muttersseite}
zur Taufe: [29no Octob. Eltern: Franciscus Laag et Anna Cath. Rabbe]
zum Tod: [Op heden den zevenentwintigsten December achttienhonderd-negenenveertig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Schiedam, in het Huis der Gemeente, verschenen: Kuipersknecht, wonende alhier, en Herbert van Peere, oud vierenvijftig Jaren, van beroep Stadbode, wonende alhier, welke ons hebben verklaard: dat op den vierentwintigsten december dezes jaars des avonds ten acht ure, in het huis, staande in het Broersveld alhier, Wijk C, No. 645, is overleden: Hermanus Loog, oud tweeenzestig Jaren, Brandersknecht, geboren te Erkeln in Pruissen, wonende alhier en echtgenoot van Clara Elisabeth Soethoff, Zoon van Franciscus Loog en Anna Catharina Rabbe, beide overleden. door de aangevers en ons is ondertekend]
Beruf: Brennersknecht
Ehegatten (spouses / partner) Kinder (children / kinderen)
Ehegatte:
( spouse
partner)

* ???
+ ???
oo
Keine Kinder gefunden!
(No children found!
Geen kinderen!)
Eltern (parents / ouders) Geschwister (siblings / broers en zusters)
Vater:
(father
vader)
Joannes Franciscus Wilhelmus Laach
* 29.8.1763
+ 11.5.1827 in Schiedam/NL
Anna Maria Elisabeth Laag *1789
Anna Maria Gertrud Laag *1792 , + 1863 in Erkeln
Joannes Bernardus Laag *1795 , + 1804 in Erkeln
Antonius Josephus Laag *1799 , + 1855 in Erkeln
Maria Theresia Laag *1802 , + 1806 in Erkeln
Joannes Henricus Laag *1802 , + 1862 in Schiedam/NL
Johannes Franziskus Philippus Laag *1805 in Erkeln
Mutter:
(mother
moder)
Anna Catharina Rabben
* 18.1.1764
+ 10.5.1839 in Niesen

Quellen:(sources)

[*] TBE
[+] Gemeinde Archief Schiedam

Namenliste / list of surnames / lijst van familienamen Burglesum - Das Wohnzimmer Bremens database administration: juling@lesum.de
Dieses ist die 23128. Abfrage dieser Datenbank!