Familienbericht (family report / familiegegevens)
Joannes Henricus Laag
* ??? 5.9.1802
+ 31.10.1862 in Schiedam/NL
Bemerkungen:(notes / informatie)
Rufname: Heinrich

[Gefirmt 04-08-1817 zu Brakel] [Joh. Heinr. Loog aus Erkeln, geboren 09.09.1802, Sohn von Franz Loog und A. Cath. Rabben wanderte in 1822 heimlich aus. Quelle: Beitr. zur Westf. Familienforschung. Band 47/48; Heiratet in Schiedam 08.05.1825 Elisabeth Maria Willebrand, aus Schiedam, Acte Nro. 20]
getauft: 05 SEP 1802 in Erkeln
RK
Taufpaten: Johann Heinrich Schloshauer und Gertrud Kerkhoff
zur Taufe: [5to Sept. Gemini. Eltern: Franciscus Laag et Anna Cath. Rabben]
zum Tod: [Op heden den Eersten November achttien-honderd-twee-en-zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Schiedam, in het Huis der Gemeente verschenen Adrianus Gerardus Suissen oud veertig jaren, van beroep kleermaker wonende alhier en Franciscus de Kaper, oud drieendertig jaren, van beroep kleermaker, wonende mede alhier, welke ons hebben verklaard dat op den een en dertigsten October, laatstleden, des avonds des zeven ure, in het huis staande aan de Hoogstraat alhier, Wijk C, nr. 318, is overleden: Johann Heinrich Loog, oud zestig jaren, Brandersknecht, geboren te Erkeln in Pruissen, wonende alhier, weduwnaar van Elisabeth Maria Willebrand, Zoon van Frans Loog en van Anna Catharina Rabben, beide mede overleden. door de aangevers met ons is onderteekend]
Beruf: Brennersknecht
Ehegatten (spouses / partner) Kinder (children / kinderen)
Ehegatte:
( spouse
partner)

* ???
+ ???
oo
Keine Kinder gefunden!
(No children found!
Geen kinderen!)
Eltern (parents / ouders) Geschwister (siblings / broers en zusters)
Vater:
(father
vader)
Joannes Franciscus Wilhelmus Laach
* 29.8.1763
+ 11.5.1827 in Schiedam/NL
Hermannus Franciscus Laag *1786 , + 1849 in Schiedam/NL
Anna Maria Elisabeth Laag *1789
Anna Maria Gertrud Laag *1792 , + 1863 in Erkeln
Joannes Bernardus Laag *1795 , + 1804 in Erkeln
Antonius Josephus Laag *1799 , + 1855 in Erkeln
Maria Theresia Laag *1802 , + 1806 in Erkeln
Johannes Franziskus Philippus Laag *1805 in Erkeln
Mutter:
(mother
moder)
Anna Catharina Rabben
* 18.1.1764
+ 10.5.1839 in Niesen

Quellen:(sources)

[*] TBE
[+] Gemeinde Archiv Schiedam

Namenliste / list of surnames / lijst van familienamen Burglesum - Das Wohnzimmer Bremens database administration: juling@lesum.de
Dieses ist die 76252. Abfrage dieser Datenbank!